Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
181
Çekim Ayarları
5
Aşağıdaki fonksiyonlardan birini =/L düğmesine atayabilirsiniz. 
Fotoğraf çekimi ve video kaydı için ayrı ayarlar yapılabilir.
1
[A Kayıt Modu 4] menüsünde [Düğme Kişiselleştirme] seçiniz 
ve çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
[Düğme Kişiselleştirme] ekranı belirir. 
2
 seçmek için çoklu seçicinin (23) düğmesini kullanınız 
ve çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
C
 ile =/L düğme simgesi video kaydı için ayardır.
=
/L düğmesinin bir fonksiyonunu seçmek üzere ilgili ekran belirir.
3
Çoklu seçicinin (5) düğmesine 
basınız, bir fonksiyon seçmek üzere 
çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve 4 düğmesine 
basınız.
=
/L Düğme İşletiminin Ayarlanması
AF1ietkinkıl'
Otomatik odak gerçekleştirebilmek için hem =/L 
düğmesi ve hem de deklanşör düğmesi kullanılabilir. (s.110) 
(varsayılan ayar)
AF2yietkinkıl'
Otomatik odak yalnızca =/L düğmesine basılınca 
gerçekleştirilir ve deklanşör düğmesine yarıya kadar basılınca 
gerçekleştirilmez.
AFyiiptalet'
=
/L düğmesine basıldığı müddetçe, deklanşör 
düğmesine basılsa bile otomatik odak gerçekleştirilmez. 
Normal otomatik odak işletimine dönmek için parmağınızı 
=
/L düğmesinden çekiniz.
AE Kilidi
=
/L düğmesine basıldığında pozlama ayarı kilitlenir. 
MENU
OK
İptal
İptal
Düğme Kişiselleştirme
Düğme Kişiselleştirme
AF1'i etkin kıl
AF1'i etkin kıl
AF2'yi etkin kıl
AF2'yi etkin kıl
AF'yi iptal et
AF'yi iptal et
AE Kilidi
AE Kilidi
AF/AE-L düğmesine
AF/AE-L düğmesine
basıldığında AF işlemi
basıldığında AF işlemi
OK
OK
gerçekleştirilir
gerçekleştirilir
K-30_OPM_TUR.book  Page 181  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM