Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
183
Çekim Ayarları
5
Sıkça Kullanılan Ayarların Kaydedilmesi
Mevcut fotoğraf makinesi ayarlarını A modunda kaydedebilir 
ve kolaylıkla geri çağırabilirsiniz. 
Aşağıdaki ayarlar kaydedilebilir.
Ayarları USER1 veya USER2 modu olarak kaydedebilir ve bunları mod 
kadranını B veya C olarak ayarlayarak kullanabilirsiniz.
1
Bir çekim modu seçiniz ve gerekli ayarları yapınız. 
2
[A Kayıt Modu 4] menüsünde [USER Modunu Kaydet] 
ve çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
[USER Modunu Kaydet] ekranı belirir.
• Çekim modu (
e
/
K
/
b
/
c
/
L
/
a
/
p
)
• Hassasiyet
• Beyaz Dengesi
• Flaş Modu/Flaş Pozlama Telafisi
• Geçiş Modu
• Pozlama Parantezi
• Pozlama Telafisi Değeri
• Dijital Filtre
• Özel Fotoğraf
• HDR Çekimi
• Dosya Formatı
• JPEG Piksel Ayarı
• JPEG Kalite Ayarı
• Renk Boşluğu
• AE Ölçme
• AF.A
• AF noktası
• Objektif Düzeltme
• D-Menzil Ayarları
• Yüksek-ISO NR
• Düşük Obtrtör Hızı NR
• Shake Reduction/ 
Ufuk Düzeltme
• E-Kadran Programlama
• Düğme Kişiselleştirme
• [A Özel Ayar 1-4] 
menüsü ayarları
Mod kadranı n, H or C olarak ayarlandığı zaman A modu 
ayarlanamaz.
Ayarların Kaydedilmesi
K-30_OPM_TUR.book  Page 183  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM