Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
184
Çekim Ayarları
5
3
Çoklu seçicinin (5) düğmesine 
basınız.
4
[USER1] veya [USER2] seçmek 
için çoklu seçicinin (23) 
düğmesini kullanınız ve çoklu 
seçicinin 5 düğmesine basınız.
5
[Kaydet] seçmek üzere çoklu 
seçicinin (2) düğmesine basınız 
ve 4 düğmesine basınız.
Ayarlar kaydedilir ve 3. Adımda 
görüntülenmiş olan ekran tekrardan 
görüntülenir.
Ayarları kaydetmiş olduğunuz A modunun ismini değiştirebilirsiniz.
1
“Ayarların Kaydedilmesi” 3. Adımında [USER Mdnu Adlandır] 
seçiniz ve çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
[USER Mdnu Adlandır] ekranı belirir.
2
[USER1] veya [USER2] seçmek için çoklu seçicinin (23) 
düğmesini kullanınız ve çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
Yazı girme ekranı belirir.
Bir Ayar İsminin Düzenlenmesi
MENU
USER Modunu Kaydet
USER Modunu Kaydet
USER Modunu Kaydet
USER Modunu Kaydet
USER Mdnu Adlandır
USER Mdnu Adlandır
Kayıtlı Ayarları Kontrol Et
Kayıtlı Ayarları Kontrol Et
USER Modunu Resetle
USER Modunu Resetle
MENU
USER1
USER1
USER2
USER2
USER Modunu Kaydet
USER Modunu Kaydet
OK
MENU
USER Modunu Kaydet
USER Modunu Kaydet
USER1 özel modda
USER1 özel modda
mevcut ayarları kaydeder
mevcut ayarları kaydeder
İptal
İptal
Kaydet
Kaydet
OK
OK
K-30_OPM_TUR.book  Page 184  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM