Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
185
Çekim Ayarları
5
3
Yazıyı girin. 
18 tek-bit 
alfanümerik karakter 
ve sembole kadar 
giriş yapılabilir.
Mevcut işlemler
4
Yazıyı girdikten sonra, yazı seçim imlecini [Bitir] kısmına 
taşıyınız ve 4 düğmesine basınız.
İsim değiştirilir ve fotoğraf makinesi [USER Modunu Farklı İsimlendir] 
ekranına döner.
Çoklu seçici (2345) Yazı seçim imlecini hareket ettirir.
Arka e-kadran (S)
Yazı girme imlecini hareket ettirir.
m
 düğmesi
Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapar.
4
 düğmesi
Yazı giriş imleci konumunda yazı seçim imleci ile 
seçilen bir karakter girer.
U
/i düğmesi
Yazı giriş imleci konumunda bir karakteri siler.
MENU
OK
İptal
İptal
Giriş
Giriş
Bitir
Bitir
Bir Karakter Sil
Bir Karakter Sil
USER Mdnu Adlandır
USER Mdnu Adlandır
Yazı seçim imleci
Yazı girme imleci
K-30_OPM_TUR.book  Page 185  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM