Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
186
Çekim Ayarları
5
1
s.184 3. Adımında [Kayıtlı Ayarları Kontrol Et] seçiniz ve çoklu 
seçicinin (5) düğmesine basınız.
[Kayıtlı Ayarları Kontrol Et] ekranı belirir.
2
[USER1] veya [USER2] seçmek için çoklu seçicinin (23) 
düğmesini kullanınız ve çoklu seçicinin 5 düğmesine basınız
A
 modu olarak kaydedilmiş olan 
mevcut ayarlar görüntülenir.
Sayfalar arasında geçiş yapmak için 
çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız. 
3
4
 düğmesine basınız. 
Fotoğraf makinesi [USER Modunu Kaydet] ekranına döner.
Kayıtlı ayarları kolaylıkla geri çağırabilirsiniz.
1
Mod kadranını B veya C olarak ayarlayınız.
A
 mod kılavuzu 30 saniye için belirir 
ve kaydedilen ayarlar geri çağrılır. 
Kaydedilen ayarları kontrol etmek için 
çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız.
Kayıtlı USER Ayarlarının Kontrol Edilmesi
Kayıtlı USER Ayarlarının Kullanımı
±0
±0
±0
±0
±0
±0
±0
±0
±0
±0
±0
±0
±1EV
±1EV
±0
±0
±2.0
±2.0
200-800
200-800
0.0
0.0
0.0
0.0
G1
G1 A1
A1
MENU
OK
Tamam
Tamam
K-30_OPM_TUR.book  Page 186  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM