Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
187
Çekim Ayarları
5
2
Ayarları gerektiği şekilde değiştirin.
Çekim modu [A Kayıt Modu 1] menüsü 
[Pozlama Modu] dahilinde değiştirilebilir.
Bu ekran, yalnızca mod kadranı B veya 
C
 olarak ayarlandığında kullanılabilir.
3
Bir resim çekiniz. 
A
 modu olarak kaydedilen ayarları bunların varsayılan ayarlarına geri 
döndürür.
1
s.184 3. Adımında [USER Modunu Resetle] seçiniz ve çoklu 
seçicinin (5) düğmesine basınız.
[USER Modunu Resetle] ekranı belirir.
2
[USER1] veya [USER2] seçmek için çoklu seçicinin (23) 
düğmesini kullanınız ve çoklu seçicinin 5 düğmesine basınız. 
3
[Sıfırlama] seçmek üzere çoklu 
seçicinin (2) düğmesine basınız ve 
4
 düğmesine basınız.
A
 modu ayarları varsayılan ayarlara 
döner ve menü ögesi seçilmeden önce 
görüntülenmiş olan ekran tekrardan 
görüntülenir.
2. Adımda değiştirilen ayarlar A modu ayarları olarak kaydedilmez. 
Fotoğraf makinesi kapatıldığı zaman, fotoğraf makinesi orijinal olarak 
kaydedilen ayarlara döner. Ayarları değiştirmek için, A modu ayarlarını 
yeniden kaydediniz.
Fabrika Ayarlarına Geri Dönülmesi (Reset)
1
2 3 4
MENU
OK
Özel Fotoğraf
Özel Fotoğraf
Dijital Filtre
Dijital Filtre
Ftğraf Çekim Ayarları
Ftğraf Çekim Ayarları
AE Ölçme
AE Ölçme
YDM Çekimi
YDM Çekimi
Pozlama Modu
Pozlama Modu
İptal
İptal
OK
OK
 
 
OK
MENU
USER Modunu Resetle
USER Modunu Resetle
USER1 özel modunu
USER1 özel modunu
varsayılan ayarlara ve ismi
varsayılan ayarlara ve ismi
resetler
resetler
İptal
İptal
Sıfırlama
Sıfırlama
OK
OK
K-30_OPM_TUR.book  Page 187  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM