Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
6
Oynatım Fonksiyonları 
ve Fotoğraf Düzenleme
Bu bölümde, çeşitli oynatım fonksiyonlarının nasıl 
kullanılacağı ve çekilmiş olan fotoğrafların nasıl 
düzenleneceği açıklanmaktadır.
Bağlanması  ..........................................................218
K-30_OPM_TUR.book  Page 189  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM