Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
190
Oyna
tım F
on
ksiyo
nl
arı ve
Fotoğ
raf Düze
nle
me
6
Oynatım/Düzenleme İşlevleri Nasıl 
Kullanılır
Oynatım modu paletinde veya [Q Oynatım] menüsünde fotoğrafların 
görüntülenmesi ve izlenmesi ile ilgili ayarları gerçekleştiriniz.
Oynatım modu paletini çağırmak için, tek 
kare ekran görüntüsünde çoklu seçicinin (3) 
düğmesine basınız.
Bir video duraklatıldığında da oynatım 
modu paletini görüntüleyebilirsiniz.
Menülerin nasıl kullanılacağı ile ilgili ayrıntılar için, bkz. “Menülerin Kullanımı” 
Oynatım Modu Paleti Ögeleri
Seçenek
Fonksiyon
Sayfa
s Fotoğraf Döndürme 
Bir fotoğrafın döndürme bilgilerini değiştirir. s.199
D
Dijital Filtre 
Örneğin bir fotoğrafın renk tonunu 
değiştirerek ve yumuşak veya ince bir 
görünüm vererek, çeşitli filtre efektleri ile bir 
fotoğrafı büyütür.
n
Bir fotoğrafın kaydedilen piksel sayısını 
veya boyutunu değiştirir ve bunu yeni bir 
dosya olarak kaydeder.
o
rpma 
Resmin yalnızca istenen alanını keser ve 
bunu yeni bir fotoğraf olarak kaydeder.
p
İndeks 
Birkaç kayıtlı fotoğrafı biraraya getirir ve 
bunlarla yeni bir fotoğraf oluşturur.
Z
Koruma
Kazara silinmeye karşı fotoğrafları korur.
u
Slayt gösterimi
Fotoğrafları ardı ardına oynatır.
MENU
OK
Çıkış
Çıkış
OK
OK
Fotoğraf Döndürme
Fotoğraf Döndürme
Çekilen fot. döndürür.
Çekilen fot. döndürür.
TV veya cihazlarda fot.
TV veya cihazlarda fot.
oynatımı için kullanışlıdır
oynatımı için kullanışlıdır
K-30_OPM_TUR.book  Page 190  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM