Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
191
Oyna
tım F
on
ksiyo
nl
arı ve
Fotoğ
raf Düze
nle
me
6
*1 Bir video görüntülenirken bu gerçekleştirilemez.
*2 Bir RAW fotoğrafı görüntülenirken bu gerçekleştirilemez.
*3 Bu yalnızca bir video görüntülendiğinde gerçekleştirilebilir.
K Manuel BD olrk 
Çekilmiş olan bir resmin beyaz dengesi 
ayarlarını Manuel Beyaz Dengesi olarak 
kaydedebilirsiniz.
s
Çapraz İşlemi Kaydet
Özel Fotoğrafın Çapraz İşlem modunda 
çekilen bir fotoğrafın ayarlarını Favori olarak 
kaydeder.
h
RAW Geliştirme 
Bir RAW fotoğrafını JPEG formatına 
dönüştürür ve bunu yeni bir fotoğraf olarak 
kaydeder.
[ Film Düzenleme 
Bir videoyu böler ve istenmeyen bölümleri 
siler.
r
SD Bellek Kartında kayıtlı olan fotoğrafların 
baskı sayısını ve bunlara tarih baskısı 
yapılıp yapılmayacağını ayarlar.
Seçenek
Fonksiyon
Sayfa
K-30_OPM_TUR.book  Page 191  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM