Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
192
Oyna
tım F
on
ksiyo
nl
arı ve
Fotoğ
raf Düze
nle
me
6
Aşağıdaki ögeler [Q Oynatım] menüsünde mevcuttur.
[Q Oynatım 1] menüsünü görüntülemek üzere oynatım modunda 
çoklu seçicinin (3) düğmesine basınız.
Oynatım Menüsü Ögeleri
Menü
Seçenek
Fonksiyon
Sayfa
Q
1
Slayt gösterimi
Fotoğrafları ardı ardına oynatır. 
Slayt gösteriminde fotoğrafların nasıl 
görüntüleneceğini ayarlayabilirsiniz.
Hızlı Zoom
Fotoğrafların büyütülmesinde başlangıç 
büyütmesini ayarlar.
Parlak/Koyu Alan
Oynatım esnasında parlak/karanlık alan 
uyarısının görüntülenmesini ayarlar.
Otomatik Döndürme
Fotoğraf makinesi yatay olarak 
tutulduğunda çekilmiş olan veya 
döndürme bilgileri dikey konuma 
değiştirilmiş olan fotoğraflar 
görüntülendiğinde fotoğrafların 
döndürülebilmesini ayarlar.
Tüm Fotoğrafları Sil Bir seferde tüm fotoğrafları siler.
K-30_OPM_TUR.book  Page 192  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM