Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
193
Oyna
tım F
on
ksiyo
nl
arı ve
Fotoğ
raf Düze
nle
me
6
Oynatım Ekran Metodunun Ayarlanması
Fotoğrafların büyütülmesi esnasında başlangıç büyütmesini (s.194)
parlak/karanlık alan uyarısının görüntülenmesini ve fotoğraf makinesi 
dikey şekilde tutularak çekilmiş olan fotoğrafların tek kare ekranında 
otomatik olarak döndürülmesini ayarlar.
1
[Q Oynatım 1] menüsünde [Hızlı Zoom] seçiniz ve çoklu 
seçicinin (5) düğmesine basınız.
2
Büyütmeyi seçmek üzere çoklu 
seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve 4 düğmesine 
basınız.
[×16], [×8], [×4], [×2] veya [Kapalı] 
arasından seçim yapınız (varsayılan 
ayar).
3
Çoklu seçicinin (23) düğmesini kullanarak [Parlak/Koyu 
Alan] veya [Otomatik Döndürme] seçiniz ve çoklu seçicinin 
(45) düğmesini kullanarak O veya P seçiniz. 
4
3
 düğmesine basınız. 
Menü ögesi seçilmeden hemen önce görüntülenmiş olan ekran tekrar 
belirir. 
Parlak/Koyu Alan
Parlak (aşırı pozlanmış) alanlar kırmızı olarak ve 
karanlık (düşük pozlanmış) alanlar sarı olarak yanıp 
söner. (s.34)
Otomatik Döndürme
Oynatım esnasında, [A Özel Ayar 3] menüsündeki 
[19. Döndürme Bilg. Kaydetme] [Açık] olarak 
ayarlandığında döndürme bilgisi temel alınarak 
fotoğraf otomatik bir şekilde döndürülür.
Parlak/karanlık alan uyarısı Ayrıntılı Bilgiler Ekranı ve RGB Histogram 
Ekranında görüntülenmez. (s.29)
MENU
1
OK
Slayt gösterimi
Slayt gösterimi
Hızlı Zoom
Hızlı Zoom
Parlak/Koyu Alan
Parlak/Koyu Alan
Otomatik Döndürme
Otomatik Döndürme
Tüm Fotoğrafları Sil
Tüm Fotoğrafları Sil
İptal
İptal
Kapalı
Kapalı
OK
OK
K-30_OPM_TUR.book  Page 193  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM