Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
194
Oyna
tım F
on
ksiyo
nl
arı ve
Fotoğ
raf Düze
nle
me
6
Oynatım Fonksiyonlarının Seçilmesi
Fotoğrafları bir liste halinde görüntüleyebilir veya kayıtlı fotoğrafları ardı 
ardına izleyebilirsiniz.
Fotoğraflar, oynatım modunda 16 kata kadar büyütülebilir.
1
Tek fotoğraf ekranında bir fotoğraf seçiniz.
2
Arka e-kadranı sağa (S) (y 
tarafına doğru) çeviriniz.
Fotoğraf her bir tıklamada büyütülür 
(1,2 ila 16 kat).
Mevcut işlemler
Fotoğrafların Büyütülmesi
Arka e-kadran (S) sağa (y)
Fotoğrafı büyütür (16 kata kadar).
Arka e-kadran (S) sola (f)
Fotoğrafı küçültür (1 kata kadar).
Çoklu seçici (2345)
Büyütülmüş alanı taşır.
Ön e-kadran (R)
Büyütmeyi ve büyütülen alanın 
konumunu muhafaza eder ve bir önceki/
bir sonraki fotoğrafı gösterir.
d
 düğmesi
Büyütülmüş ekran alanının konumunu 
merkeze döndürür (büyütülmüş ekran 
alanı merkezde olmadığında).
M
 düğmesi
[Standart Bilgi Ekranı] ve [Bilgi Ekranı 
Yok] arasında geçiş yapar. 
4
 düğmesi
Tek kare ekranına döner.
x4
x4
100-0001
100-0001
K-30_OPM_TUR.book  Page 194  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM