Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
195
Oyna
tım F
on
ksiyo
nl
arı ve
Fotoğ
raf Düze
nle
me
6
1
Tek kare ekranında arka e-kadranı (S) sola (f tarafına 
doğru) çeviriniz.
9 küçük resim ekranı belirir (varsayılan 
ayar). 
2
Klasör ekranına geçmek üzere, arka e-kadranı (S) tekrar 
sola (f tarafına doğru) çeviriniz.
Fotoğraflar, içerisine kaydedilmiş 
oldukları klasör bazında gruplanacak 
ve görüntülenecektir.
• İlk tıklama için fabrika varsayılan ayarı 1,2 kattır. Bunu [Q Oynatım 1] 
menüsünün [Hızlı Zoom] kısmında değiştirebilirsiniz. (s.193)
• Dikey fotoğrafların başlangıç tam görüntüsü, yatay fotoğraflarınkinden 
0,75 kat büyütülmüş olarak görüntülenir, bundan dolayı, ilk tıklamada 
büyütme 1’in katları şeklinde başlar.
Birden Çok Fotoğrafın Görüntülenmesi
100-0010
100-0010
100_0202
100_0202
50
50
100
100
101
101
102
102
103
103
104
104
105
105
K-30_OPM_TUR.book  Page 195  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM