Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
196
Oyna
tım F
on
ksiyo
nl
arı ve
Fotoğ
raf Düze
nle
me
6
3
Görüntülenecek olan fotoğraf(lar)ı seçiniz.
Mevcut işlemler
4
Arka e-kadranı (S) sağa (y tarafına doğru) çeviriniz.
Fotoğraf makinesi tek fotoğraf ekranına döner.
Eş zamanlı olarak görüntülenen fotoğrafların sayısını değiştirebilir veya 
çekim tarihi bazında fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz.
1
s.195 1. Adımında M düğmesine basınız.
Ekran stili seçim ekranı belirir.
2
Ekran stilini seçmek üzere çoklu 
seçici düğmesini (2345) 
kullanınız.
4/9/16/36/81 Küçük Resim Ekranı
C
 ve ? gibi simgeler fotoğraflarla 
görüntülenir (81 Küçük Resim Ekranı 
hariç).
Çoklu seçici (2345)
Seçim çerçevesini hareket ettirir.
U
/i düğmesi
Seçilen fotoğrafları siler. (s.201)
4
 düğmesi
Seçilen fotoğrafı tek kare ekranında 
görüntüler.
Seçilen klasörden ilk fotoğrafı tek kare 
ekranında görüntüler (Klasör Ekranında).
Çoklu Kare Ekran Stilini Değiştirme
MENU
OK
İptal
İptal
9 Küçük Resim Ekranı
9 Küçük Resim Ekranı
OK
OK
100-0010
100-0010
K-30_OPM_TUR.book  Page 196  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM