Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
197
Oyna
tım F
on
ksiyo
nl
arı ve
Fotoğ
raf Düze
nle
me
6
Takvim Filmşeridi Ekranı
Fotoğraflar çekim tarihi bazında 
gruplanır ve görüntülenir.
Mevcut işlemler
3
4
 düğmesine basınız. 
Seçilen ekran stili teyit edilir.
Tek kare ekranında arka e-kadran (S) bir sonraki kez sola 
döndürüldüğünde (f tarafına doğru) burada seçilmiş olan ekran 
görüntülenecektir.
Çoklu seçicinin (23) 
düğmesi
Bir çekim tarihi seçer.
Çoklu seçicinin (45) 
düğmesi
Seçilen çekim tarihinde çekilen bir fotoğrafı 
seçer.
Arka e-kadran (S) sağa 
(y)
Seçilen fotoğrafı tek kare ekranında 
görüntüler. 
Takvim Filmşeridi Ekranına dönmek için 
sola (f) çeviriniz.
7
7
2/5
2/5
2012.6
2012.6
2012.7
2012.7
THU
THU
16
16
SAT
SAT
25
25
MON
MON
29
29
FRI
FRI
88
SUN
SUN
12
12
THU
THU
17
17
TUE
TUE
107-0002
107-0002
Minyatür
Bu tarihte çekilen
fotoğrafların sayısı
Çekim 
tarihi
K-30_OPM_TUR.book  Page 197  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM