Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
Bu PENTAX A Dijital Fotoğraf Makinesini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Fotoğraf 
makinesinin tüm özelliklerinden ve fonksiyonlarından en iyi şekilde faydalanabilmek için, 
fotoğraf makinesini kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyun. Fotoğraf makinesinin tüm 
kapasitesini anlamanıza yardımcı olması açısından değerli olabilecek bu kılavuzu emniyetli 
bir yerde saklayınız.
Kullanabileceğiniz objektifler
Genellikle, bu fotoğraf makinesi ile kullanılabilecek objektifler DA, DA L, D FA ve FA J 
objektifleri ve açıklık halkasında bir s olan objektiflerdir. Başka bir objektifi veya aksesuarı 
kullanma ile ilgili olarak bkz s.57 ve s.275.
Telif Hakkı
A
 kullanılarak çekilen kişisel kullanım dışındaki herhangi bir görüntü, Telif Hakları 
Kanunu uyarınca izinsiz kullanılamaz. Kişisel amaçlar doğrultusunda gösterilerde, 
sunumlarda resim çekerken, çekilen resimlerin sergilenmesinde kısıtlama getirilecek 
durumlar olabileceği için, lütfen hassasiyet gösteriniz. Telif hakkı almak amacıyla çekilen 
görüntüler, Telif Hakları Kanununda belirtildiği üzere, bu amacın dışında kullanılamaz olup 
bu konuda da hassasiyet gösterilmelidir.
Ticari Markalar
Windows Vista ve Windows, Microsoft Corporation’ın Amerika Birleşik Devletleri ve diğer 
ülkelerdeki ticari markasıdır. Windows Vista, Microsoft Corporation’ın Amerika Birleşik 
Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.
Macintosh, Mac OS ve QuickTime, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde kayıtlı 
olan Apple Inc.'in ticari markalarıdır.
SDXC logosu SD-3C, LLC’nin bir ticari markasıdır.
Bu ürün, Adobe Systems Incorporated lisansı altındaki DNG teknolojisine sahiptir.
DNG logosu Adobe Systems Incorporated’in Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer 
ülkelerdeki tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.
Diğer tüm markalar veya ürün isimleri ilgili firmaların sahiplerinin ticari markaları veya tescilli 
ticari markalarıdır. Ancak, TM veya ® işaretleri bu kılavuzda her durumda kullanılmamıştır.
Bu ürün PRINT Image Matching III'ü desteklemektedir. PRINT Image Matching özelliğine 
sahip dijital fotoğraf makineleri, yazıcılar ve programlar fotoğrafçıların amaçlarına daha yakın 
görüntüler elde etmelerine yardımcı olur. Bazı fonksiyonlar, PRINT Image Matching III ile 
uyumlu olmayan yazıcılarda kullanılamamaktadır.
Telif Hakkı 2001 Seiko Epson Corporation. Tüm Hakları Mahfuzdur. PRINT Image Matching, 
Seiko Epson Corporation'ın bir ticari markasıdır. PRINT Image Matching logosu, Seiko 
Epson Corporation'ın bir ticari markasıdır.
Bu ürün aşağıdaki durumlar için AVC Patent Portföy Ruhsatı altında onaylanmıştır; bir 
tüketicinin kişisel kullanımı için veya (i) AVC standardı (“AVC video”) ile uyumlu video 
kodlamak ve/veya (ii) bir kişisel faaliyetle iştigal eden bir tüketici tarafından kodlanmış ve/
veya AVC videosu sağlamak üzere onaylanmış olan bir video tedarikçisinden elde edilen 
AVC videosunun kodunu çözmek üzere bir ücret karşılığı gerçekleştirilmeyen diğer 
kullanımlar. Diğer herhangi bir kullanım için hiçbir izin verilmez veya belirtilemez. İlave bilgiler 
MPEG LA, L.L.C.’den edinilebilir.
Bkz. http://www.mpegla.com.
K-30_OPM_TUR.book  Page 0  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM