Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
198
Oyna
tım F
on
ksiyo
nl
arı ve
Fotoğ
raf Düze
nle
me
6
SD Bellek Kartınızda kayıtlı olan tüm fotoğrafları bir slayt gösteriminde 
ardışık olarak oynatabilirsiniz.
Slayt gösterimi esnasında fotoğrafların nasıl görüntüleneceğini belirler.
1
[Q Oynatım 1] menüsünde [Slayt gösterimi] seçiniz ve çoklu 
seçicinin (5) düğmesine basınız.
Slayt gösterim ayar ekranı belirir.
2
Değiştirmek istediğiniz bir ögeyi 
seçmek üzere çoklu seçicinin (23) 
düğmesini kullanınız.
Aşağıdaki ögeler değiştirilebilir.
3
Çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız, ayarı değiştirmek 
üzere çoklu seçicinin (23) düğmesini kullanınız ve 4 
düğmesine basınız.
Fotoğrafların Sürekli Şekilde İzlenmesi
Slayt Gösterim Ekranının Ayarlanması
Seçenek
Açıklama
Ayar
Ekran 
Süresi
Bir fotoğraf ekran süresi seçiniz.
3sn. (varsayılan ayar)/
5sn./10sn./30sn.
Ekran Efekti Bir sonraki fotoğraf görüntülenirken 
kullanılacak bir geçiş efekti seçiniz.
KAPALI (varsayılan 
ayar)/Solma/Silme/
Çizgi
Oynatımı 
Tekrarla
En son fotoğraf görüntülendikten 
sonra slayt gösteriminin tekrar 
nereden başlayacağını seçiniz.
P
 (varsayılan ayar)/O
MENU
OK
ġ
ġ
OK
OK
Ekran Süresi
Ekran Süresi
3sn.
3sn.
Slayt gösterimi başlar
Slayt gösterimi başlar
Başlat
Başlat
Ekran Efekti
Ekran Efekti
Oynatımı Tekrarla
Oynatımı Tekrarla
K-30_OPM_TUR.book  Page 198  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM