Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
199
Oyna
tım F
on
ksiyo
nl
arı ve
Fotoğ
raf Düze
nle
me
6
1
s.198 2. Adımında [Başlat] seçiniz ve 4 düğmesine basınız. 
Ya da oynatım modu paletinde u (Slayt gösterimi) seçiniz 
ve 4 düğmesine basınız.
Başlangıç ekranı görüntülenir ve slayt 
gösterimi başlar.
Mevcut işlemler
2
Çoklu seçicinin (3) düğmesine basınız. 
Slayt gösterimi sona erer ve tek fotoğraf ekranı yeniden belirir.
Slayt gösterimi bittikten sonra, çoklu seçicinin (3) düğmesine bassanız 
bile fotoğraf makinesi tek fotoğraf ekranına döner.
Oynatım esnasında fotoğrafları döndürebilirsiniz. 
Fotoğraf makinesini, çekim zamanında döndürme bilgisini kaydetmesi 
üzere ayarladıysanız, fotoğraf makinesini dikey olarak tutmuş halde 
resimler çekmiş olsanız bile, dikey konum sensörü aktive edilir ve resimler 
düzgün fotoğraf yönü ile izlenebilir.
Bir fotoğrafın döndürme bilgisi, aşağıdaki işlem takip edilerek 
değiştirilebilir.
Slayt Gösteriminin Başlatılması
4
 düğmesi
Oynatımı duraklatır/yeniden başlatır. 
Çoklu seçicinin (4) düğmesi
Bir önceki fotoğrafı görüntüler. 
Çoklu seçicinin (5) düğmesi
Bir sonraki fotoğrafı görüntüler. 
Videolar için, yalnızca ilk kare görüntülenir ve bir sonraki görüntü ayarlanmış 
olan ekran süresi aşıldıktan sonra görüntülenir. Bir slayt gösterimi esnasında 
bir videoyu oynatmak için, ilk kare görüntülendiği esnada 4 düğmesine 
basınız. Videonun oynatımı sona erdikten sonra slayt gösterimi tekrar başlar.
Fotoğrafların Döndürülmesi
Başlat
Başlat
K-30_OPM_TUR.book  Page 199  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM