Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
200
Oyna
tım F
on
ksiyo
nl
arı ve
Fotoğ
raf Düze
nle
me
6
1
Tek fotoğraf ekranında döndürmek istediğiniz fotoğrafı seçiniz 
ve çoklu seçicinin (3) düğmesine basınız.
Oynatım modu paleti görüntülenir. 
2
s
 (Fotoğraf Döndürme) seçmek üzere çoklu seçiciyi 
(2345) kullanınız ve 4 düğmesine basınız.
Seçilen fotoğraf 90° adımlarıyla döndürülür ve dört minyatür resim 
görüntülenir.
3
İstenen döndürme yönünü seçmek 
üzere çoklu seçiciyi (2345) 
kullanınız ve 4 düğmesine 
basınız.
Fotoğraf döndürme bilgileri kaydedilir.
• [A Özel Ayar 3] menüsündeki [19. Döndürme Bilg. Kaydetme] [Kapalı] olarak 
ayarlandığında, fotoğraf döndürme bilgisi çekim esnasında kaydedilmez.
• [Q Oynatım 1] menüsündeki [Otomatik Döndürme] (s.193) etkin 
kılındığında, döndürme bilgisi içeren fotoğraflar oynatım esnasında otomatik 
olarak döndürülür.
• Aşağıdaki koşullar altında fotoğraf döndürme bilgisini değiştiremezsiniz.
• fotoğraf korumalı olduğunda
• fotoğraf döndürme bilgisi etiketi fotoğrafla kaydedilmediğinde
• [Q Oynatım 1] menüsündeki [Otomatik Döndürme] (s.193) devredışı 
bırakıldığında
• Video dosyaları döndürülemez.
MENU
OK
İptal
İptal
OK
OK
K-30_OPM_TUR.book  Page 200  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM