Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
201
Oyna
tım F
on
ksiyo
nl
arı ve
Fotoğ
raf Düze
nle
me
6
Birkaç Fotoğraf Silme
Tek seferde birkaç fotoğrafı birlikte silebilirsiniz. Silinen fotoğrafların geri 
kazanılamayacağının farkında olunuz.
Birkaç fotoğrafı tek seferde silebilirsiniz.
1
Tek kare ekranında arka e-kadranı (S) sola (f tarafına 
doğru) çeviriniz. 
9 küçük resim ekranı belirir (varsayılan ayar).
2
U
/i düğmesine basınız. 
Silinecek fotoğrafları seçme ile ilgili ekran görüntülenir.
3
Silinecek fotoğrafları seçiniz.
Mevcut işlemler
Seçilen Fotoğrafların Silinmesi
• Korumalı fotoğraflar seçilemez.
• Tek bir seferde 100 fotoğrafa kadar seçim yapabilirsiniz.
Çoklu seçici 
(2345)
Seçim çerçevesini hareket ettirir. 
4
 düğmesi
Fotoğraf seçimini teyit/iptal eder.
Arka e-kadran 
(S)
Sağa döndürüldüğü zaman seçilen fotoğrafı tek 
fotoğraf ekranında görüntüler; sola döndürüldüğü 
zaman küçük resim ekranına döner.
Bir önceki veya bir sonraki resmi görüntülemek 
üzere ön e-kadranı (R) çeviriniz.
MENU
OK
Sil
Sil
K-30_OPM_TUR.book  Page 201  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM