Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
202
Oyna
tım F
on
ksiyo
nl
arı ve
Fotoğ
raf Düze
nle
me
6
4
U
/i düğmesine basınız. 
Silme onay ekranı belirir. 
5
[Seç & Sil] seçmek için çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve 4 düğmesine basınız.
Seçilen fotoğraflar silinir.
1
Tek kare ekranında arka e-kadranı (S) iki klik sola (f 
tarafına doğru) çeviriniz.
Klasör ekranı belirir.
2
U
/i düğmesine basınız.
Silme onay ekranı belirir.
3
[Sil] seçmek için çoklu seçicinin (23) düğmesini kullanınız 
ve 4 düğmesine basınız.
Klasör ve bunun içindeki tüm fotoğraflar silinir.
Korumalı fotoğraflar mevcut olduğunda onay ekranı belirir. Çoklu 
seçicinin (23) düğmesini kullanarak [Tümünü Sil] veya [Tümünü Bırak] 
seçiniz ve 4 düğmesine basınız. [Tümünü Sil] ile korumalı fotoğraflar 
dahil olmak üzere tüm fotoğraflar silinirken, [Tümünü Bırak] ile yalnızca 
korumalı olmayan fotoğraflar silinir.
SD Bellek Kartında kayıtlı olan tüm fotoğrafları tek seferde silebilirsiniz.
1
[Q Oynatım 1] menüsünde [Tüm Fotoğrafları Sil] seçiniz 
ve çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
Tüm fotoğrafların silinmesi için onay ekranı görüntülenir.
Bir Klasör Silme
Tüm Fotoğrafların Silinmesi
K-30_OPM_TUR.book  Page 202  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM