Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
203
Oyna
tım F
on
ksiyo
nl
arı ve
Fotoğ
raf Düze
nle
me
6
2
[Tüm Fotoğrafları Sil] seçmek üzere çoklu seçicinin (2) 
düğmesine basınız ve 4 düğmesine basınız.
Tüm fotoğraflar silinir.
Korumalı fotoğraflar bulunduğu zaman onay ekranı belirir. [Tümünü Sil] 
veya [Tümünü Bırak] seçmek için çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve sonrasında 4 düğmesine basınız.
[Tümünü Sil] ile korumalı fotoğraflar dahil olmak üzere tüm fotoğraflar 
silinirken, [Tümünü Bırak] ile yalnızca korumalı olmayan fotoğraflar 
silinir.
K-30_OPM_TUR.book  Page 203  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM