Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
204
Oyna
tım F
on
ksiyo
nl
arı ve
Fotoğ
raf Düze
nle
me
6
Fotoğrafların İşlemden Geçirilmesi
Bir seçili fotoğrafın kaydedilen piksel sayısını değiştirir ve bunu yeni 
bir fotoğraf olarak kaydeder.
1
Tek kare ekranında boyutlandırmak üzere bir fotoğraf seçiniz 
ve çoklu seçicinin (3) düğmesine basınız.
Oynatım modu paleti görüntülenir. 
2
n
 (Yeniden Boyutla) seçmek üzere çoklu seçiciyi (2345) 
kullanınız ve 4 düğmesine basınız.
Kaydedilen piksel sayısının seçileceği ekran belirir.
3
Kaydedilen piksel sayısını seçmek 
üzere çoklu seçicinin (45) 
düğmesini kullanınız ve 4 
düğmesine basınız.
Orijinal fotoğraftan bir boy küçük olan 
boyuttan başlayarak, fotoğraf 
boyutlarından birini seçebilirsiniz. 
4
[Farklı kaydet] seçmek için çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve 4 düğmesine basınız. 
Boyutlandırılan fotoğraf yeni bir fotoğraf olarak kaydedilir.
Kaydedilen Piksel ve Kalite Seviyesinin 
Değiştirilmesi (Boyutlandırma)
• Yalnızca bu fotoğraf makinesi ile çekilmiş olan JPEG fotoğrafları 
boyutlandırılabilir.
• Bu fotoğraf makinesi ile halihazırda Z veya S olarak boyutlandırılan 
fotoğraflar yeniden boyutlandırılamaz.
OK
MENU
OK
OK
İptal
İptal
K-30_OPM_TUR.book  Page 204  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM