Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
205
Oyna
tım F
on
ksiyo
nl
arı ve
Fotoğ
raf Düze
nle
me
6
Seçilen bir fotoğrafın yalnızca istenen alanını keser ve bunu yeni bir 
fotoğraf olarak kaydeder.
1
Tek kare ekranında kırpılmak üzere bir fotoğraf seçiniz 
ve çoklu seçicinin (3) düğmesine basınız.
Oynatım modu paleti görüntülenir. 
2
o
 (Kırpma) seçmek için çoklu seçiciyi (2345) kullanınız 
ve 4 düğmesine basınız.
Kırpılacak olan alanın boyutunu ve konumunu belirlemek üzere kırpma 
çerçevesi ekranda belirir.
3
Kırpma çerçevesini kullanarak, 
kırpılacak olan alanın boyutunu 
ve konumunu belirleyiniz.
Mevcut işlemler
Fotoğrafın Bir Kısmının Kesilmesi (Kırpma)
• Yalnızca bu fotoğraf makinesi ile çekilmiş olan JPEG fotoğrafları kırpılabilir.
• Bu fotoğraf makinesi ile halihazırda Z veya S olarak boyutlandırılan 
fotoğraflar kırpılamaz.
Çoklu seçici (2345)
Kırpma çerçevesini hareket ettirir.
Arka e-kadran (S)
Kırpma çerçevesinin boyutunu değiştirir.
M
 düğmesi
´
 Çoklu seçici (2345)
Görüntü oranını değiştirir.
Fotoğrafı -45°’den +45°’ye döndürür.
m
 düğmesi
Kırpma çerçevesini 90° kademeleriyle 
döndürür (yalnızca kırpma çerçevesinin 
döndürülebildiği zaman belirir).
OK
MENU
INFO
OK
OK
İptal
İptal
K-30_OPM_TUR.book  Page 205  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM