Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
206
Oyna
tım F
on
ksiyo
nl
arı ve
Fotoğ
raf Düze
nle
me
6
4
4
 düğmesine basınız. 
Kayıt onay ekranı belirir. 
5
[Farklı kaydet] seçmek için çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve 4 düğmesine basınız. 
Kırpılan fotoğraf yeni bir fotoğraf olarak kaydedilir.
Dijital filtreleri kullanarak, çekilen fotoğrafları düzenleyebilirsiniz.
Aşağıdaki filtreler kullanılabilir.
Fotoğrafların Dijital Filtrelerle İşlemden 
Geçirilmesi
Filtre İsmi
Efekt
Parametre
Monokrom
Bir siyah beyaz fotoğraf 
oluşturur.
Filtre Efekti: KAPALI/Kırmızı/Yeşil/
Mavi/Kızılötesi Filtresi
Tonlama (B-A): 7 seviye
Renk Çıkart
Belirli bir veya iki rengi 
çıkartır ve fotoğrafın 
kalanını siyah ve beyaz 
hale getirir.
Çıkarılmış Renk 1: Kırmızı/Macenta/
Mavi/Türkuaz/Yeşil/Sarı
Çıkarılabilir Renk Aralığı 1: 1 ila 5
Çıkarılmış Renk 2: KAPALI/Kırmızı/
Macenta/Mavi/Türkuaz/Yeşil/Sarı
Çıkarılabilir Renk Aralığı 2: 1 ila 5
Eğlenceli 
Kamera
Fotoğrafların bir oyuncak 
kamera ile çekilmiş gibi 
görünmesini sağlar.
Gölge Seviyesi: KAPALI/Düşük/
Orta/Yüksek
Bulanıklık: Düşük/Orta/Yüksek
Ton Kırılması: Kırmızı/Yeşil/Mavi/
Sarı
Nostalji
Resmin eski bir fotoğraf 
gibi görünmesini sağlar.
Tonlama (B-A): 7 seviye
Çerçeve Oluşturma: Hiçbiri/İnce/
Orta/Kalın
Yüksek 
Kontrast
Fotoğraftaki kontrastı 
geliştirir.
Yoğunluk: 1 ila 5
K-30_OPM_TUR.book  Page 206  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM