Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
207
Oyna
tım F
on
ksiyo
nl
arı ve
Fotoğ
raf Düze
nle
me
6
Gölgeleme
Karartılmış kenarlara 
sahip bir fotoğraf yaratır.
Gölge Tipi: 4 tip
Gölge Seviyesi: -3 ila +3
Renk Çevir
Fotoğraf renklerini ters 
çevirir.
KAPALI/AÇIK
Renkli
Fotoğrafa bir renk ekler.
Renk: Kırmızı/Macenta/Mavi/
Türkuaz/Yeşil/Sarı
Renk Yoğunluğu: Parlak/Orta/Koyu
Ton 
Genişletme
Eşsiz bir kontrasta sahip 
bir fotoğraf oluşturur.
Düşük/Orta/Yüksek
Kroki Filtresi
Bir fotoğrafa, kurşun 
kalemle çizilmiş gibi bir 
görünüm kazandırır.
Kontrast: Düşük/Orta/Yüksek
Karalama Etkisi: KAPALI/AÇIK
Beyaz Renk
Bir fotoğrafa, boyanmış 
gibi bir görünüm 
kazandırır.
Yoğunluk: Düşük/Orta/Yüksek
Doygunluk: KAPALI/Düşük/Orta/
Yüksek
Pastel
Fotoğrafa kurşun kalemle 
çizilmiş gibi bir görünüm 
kazandırır.
Düşük/Orta/Yüksek
Posterizasyon
Elle çizilmiş gibi görünen 
bir fotoğraf oluşturmak 
üzere fotoğrafın tonunu 
azaltır.
Yoğunluk: 1 ila 5
Minyatür
Simüle edilmiş bir 
minyatür görünümü 
oluşturmak üzere fotoğrafı 
kısmen bulanıklaştırır.
Odakta Düzlem: -3 ila +3
Odakta Genişlik: Dar/Orta/Geniş
Odakta Düzlem Açısı: Yan/Dikey/
Pozitif Eğim/Negatif Eğim
Bulanıklık: Düşük/Orta/Yüksek
Yumuşak
Fotoğraf üzerinde 
yumuşak bir odağa sahip 
bir resim oluşturur.
Yumuşak Odak: Düşük/Orta/Yüksek
Gölge Bulanıklığı: KAPALI/AÇIK
Filtre İsmi
Efekt
Parametre
K-30_OPM_TUR.book  Page 207  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM