Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
208
Oyna
tım F
on
ksiyo
nl
arı ve
Fotoğ
raf Düze
nle
me
6
1
Tek fotoğraf ekranında dijital filtre uygulanacak olan bir 
fotoğraf seçiniz ve çoklu seçicinin (3) düğmesine basınız.
Oynatım modu paleti görüntülenir. 
2
D
 (Dijital Filtre) seçmek için çoklu seçiciyi (2345) 
kullanınız ve 4 düğmesine basınız.
Bir filtre seçimi ile ilgili ekran belirir.
Yıldız 
Parlaması
Gece manzaralarının veya 
suda yansıyan ışıkların 
vurgularına ilave ışıltılar 
ekleyerek özel parıltılara 
sahip bir fotoğraf 
oluşturur.
Efekt Yoğunluğu: Küçük/Orta/Büyük
Boyut: Küçük/Orta/Büyük
Açı: 0°/30°/45°/60°
Fish-eye
Fotoğrafa bir fish-eye 
objektifle çekilmiş gibi bir 
görünüm kazandırır.
Düşük/Orta/Yüksek
İnce
Fotoğrafların yatay ve 
dikey oranlarını değiştirir. -8 ila +8
Temel Prmtre 
Ayr
İstenen fotoğrafı 
oluşturmak üzere 
parametreleri ayarlar.
Parlaklık: -8 ila +8
Doygunluk: -3 ila +3
Renk: -3 ila +3
Kontrast: -3 ila +3
Keskinlik: -3 ila +3
Yalnızca bu fotoğraf makinesi ile çekilmiş olan JPEG ve RAW fotoğrafları dijital 
filtrelerle düzenlenebilir.
Filtre İsmi
Efekt
Parametre
K-30_OPM_TUR.book  Page 208  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM