Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
209
Oyna
tım F
on
ksiyo
nl
arı ve
Fotoğ
raf Düze
nle
me
6
3
Bir filtre seçmek için çoklu seçiciyi 
(2345) kullanınız.
Arka zemin fotoğrafı ile, seçilen filtre 
efektini kontrol edebilirsiniz.
Ön e-kadranı (R) çevirerek farklı 
bir fotoğraf seçebilirsiniz.
Eğer parametreleri değiştirmeniz 
gerekmiyorsa 7. Adıma geçiniz. 
4
M
 düğmesine basınız. 
Parametrelerin ayarlanması ile ilgili ekran belirir. 
5
Bir parametre seçmek için çoklu 
seçicinin (23) düğmesini ve 
değeri ayarlamak için çoklu 
seçicinin (45) düğmesini 
kullanınız. 
6
4
 düğmesine basınız.
3. Adımda görüntülenmiş olan ekran tekrar belirir.
7
4
 düğmesine basınız.
Kayıt onay ekranı belirir. 
OK
MENU
INFO
MENU
100-0001
100-0001
OK
OK
Durdur
Durdur
Parametre Ayarı
Parametre Ayarı
Monokrom
Monokrom
MENU
OK
100-0001
100-0001
İptal
İptal
Kırmızı
Kırmızı
OK
OK
K-30_OPM_TUR.book  Page 209  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM