Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
210
Oyna
tım F
on
ksiyo
nl
arı ve
Fotoğ
raf Düze
nle
me
6
8
[İlave filtre(ler) ekle] veya [Farklı 
kaydet] seçmek üzere çoklu 
seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve 4 düğmesine 
basınız.
Aynı fotoğrafa ilave filtreler uygulamak 
istediğiniz zaman [İlave filtre(ler) ekle] 
seçiniz. 3. Adımda görüntülenmiş olan 
ekran tekrar belirir.
Eğer [Farklı kaydet] seçilirse, filtre ile işlemden geçirilen fotoğraf yeni bir 
fotoğraf olarak kaydedilir.
Bir seçili fotoğrafın filtre efektlerini muhafaza eder ve aynı filtre efektlerini 
diğer fotoğraflara uygular.
1
Tek fotoğraf ekranında filtre ile işlenmiş bir fotoğraf seçiniz.
2
Oynatım modu paletinde D (Dijital Filtre) seçiniz ve 4 
düğmesine basınız.
3
[Filtre efektleri oluşturma] seçmek 
için çoklu seçicinin (23) 
düğmesini kullanınız ve 4 
düğmesine basınız.
Seçilen fotoğraf için kullanılan filtre 
efektleri belirir.
Çekim esnasındaki bir dijital filtre dahil olmak üzere 20’ye kadar filtre (s.171) 
aynı fotoğrafa uygulanabilir.
Filtre Efektleri Oluşturma
MENU
OK
OK
OK
İlave filtre(ler) ekle
İlave filtre(ler) ekle
devam et?
devam et?
Filtreleri seçmeye
Filtreleri seçmeye
İptal
İptal
Farklı kaydet
Farklı kaydet
MENU
OK
OK
OK
Dijital filtre uygulama
Dijital filtre uygulama
Filtre efektleri oluşturma
Filtre efektleri oluşturma
Asıl fotoğrafı arama
Asıl fotoğrafı arama
K-30_OPM_TUR.book  Page 210  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM