Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
211
Oyna
tım F
on
ksiyo
nl
arı ve
Fotoğ
raf Düze
nle
me
6
4
Parametre ayrıntılarını kontrol 
etmek için, M düğmesine 
basınız.
Filtre parametrelerini kontrol edebilirsiniz.
Bir önceki ekrana dönmek üzere 3 
düğmesine basınız.
5
4
 düğmesine basınız. 
Fotoğraf seçim ekranı görüntülenir.
6
Aynı filtre efektlerini uygulamak 
için bir fotoğraf seçmek üzere 
ön e-kadranı (R) çeviriniz ve 4 
düğmesine basınız.
Yalnızca bir filtre ile işlemden 
geçirilmemiş olan bir fotoğrafı 
seçebilirsiniz.
Kayıt onay ekranı belirir. 
7
[Farklı kaydet] seçmek için çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve 4 düğmesine basınız. 
Filtre ile işlemden geçirilen fotoğraf yeni bir fotoğraf olarak kaydedilir.
Birkaç fotoğrafı birleştirin ve bunları bir indeks baskısı şeklinde 
görüntüleyin. İndeks baskısına dahil edilecek olan fotoğrafları fotoğraf 
makinesinin seçmesini sağlamanız veya bunu kendiniz seçmeniz de 
mümkündür. Fotoğraflar gelişigüzel şekilde düzenlenecek ve seçilen 
görünüme bağlı olarak dosya numarası bazında görüntülenecektir.
Eğer 3. Adımda [Asıl fotoğrafı arama] seçilirse, dijital filtre uygulanmasından 
önceki orijinal fotoğraf muhafaza edilebilir. Eğer orijinal fotoğraf artık SD Bellek 
Kartında kayıtlı değilse, [Dijital filtre uygulaması öncesindeki orijinal fotoğraf 
bulunamadı] mesajı belirir.
Birkaç Fotoğrafın Birleştirilmesi (İndeks)
OK
MENU
INFO
MENU
100-0001
100-0001
1.1.
2.2.
3.3.
4.4.
5.5.
6.6.
7.7.
8.8.
9.9.
10.
10.
11.
11.
12.
12.
13.
13.
14.
14.
15.
15.
16.
16.
17.
17.
18.
18.
19.
19.
20.
20.
Tamam
Tamam
Detaylar
Detaylar
Bir önceki fot. aşğ. dijital filtre
Bir önceki fot. aşğ. dijital filtre
efektlerini yeniden uygular
efektlerini yeniden uygular
MENU
OK
100-0001
100-0001
OK
OK
Bu fotoğrafa uygulayarak
Bu fotoğrafa uygulayarak
dijital filtreyi gerçekleştirir
dijital filtreyi gerçekleştirir
K-30_OPM_TUR.book  Page 211  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM