Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
212
Oyna
tım F
on
ksiyo
nl
arı ve
Fotoğ
raf Düze
nle
me
6
1
Tek fotoğraf ekranında çoklu seçiciye (3) basınız.
Oynatım modu paleti görüntülenir. 
2
p
 (İndeks) seçmek için çoklu seçiciyi (2345) kullanınız 
ve 4 düğmesine basınız.
İndeks ayar ekranı belirir.
3
Çoklu seçicinin (5) düğmesine 
basınız, bir görünüm seçmek üzere 
çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve 4 düğmesine 
basınız.
o
 (Küçük Resim), p (Kare), q (Rastgele1), r (Rastgele2), 
s
(Rastgele3) veya p (Baloncuk) arasından seçim yapabilirsiniz.
Fotoğraflar o için dosya numarasına göre (en küçük numaralı olandan 
itibaren) görüntülenir ve diğer görünümler için rastgele sırada 
görüntülenir.
4
[Fotoğr.] seçmek için çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
5
Fotoğrafların sayısını seçmek için çoklu seçicinin (23) 
düğmesini kullanınız ve 4 düğmesine basınız.
12, 24 veya 36 fotoğraf arasından seçim yapabilirsiniz.
Kaydedilen fotoğraf sayısı, seçilen sayıdan daha az olduğu zaman, 
[Düzen] o olarak ayarlandığında boş alanlar belirecektir ve bazı 
fotoğraflar diğer görünümlerde birden fazla kez tekrarlanabilir.
6
[Arkası] seçmek için çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
İptal
İptal
OK
OK
Bir indeks oluştur
Bir indeks oluştur
Düzen
Düzen
Fotoğr.
Fotoğr.
Arkası
Arkası
Seçim
Seçim
MENU
OK
K-30_OPM_TUR.book  Page 212  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM