Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
213
Oyna
tım F
on
ksiyo
nl
arı ve
Fotoğ
raf Düze
nle
me
6
7
Arka plan rengini seçmek için çoklu seçicinin 23 düğmesini 
kullanınız ve 4 düğmesine basınız.
Bir beyaz veya siyah arka zemin seçebilirsiniz.
8
[Seçim] seçmek için çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
9
Bir fotoğraf seçim türü seçmek için çoklu seçicinin (23) 
düğmesini kullanınız ve 4 düğmesine basınız.
10
[Bir indeks oluştur] seçmek için çoklu seçicinin (23) 
düğmesini kullanınız ve 4 düğmesine basınız.
İndeks fotoğrafı oluşturulur ve bir onay ekranı belirir.
11
[Kaydet] veya [Yenı karıştır] seçmek üzere çoklu seçicinin 
(23) düğmesini kullanınız ve 4 düğmesine basınız.
İndeks fotoğrafı kaydedildikten sonra, fotoğraf makinesi oynatım 
moduna döner ve indeks fotoğrafı görüntülenir.
u
Otom.
Kayıtlı olan tüm fotoğraflar içerisinden fotoğrafları 
otomatik olarak seçer.
w
Manuel
İndeks fotoğrafına dahil etmek istediğiniz 
fotoğrafları seçmenize imkan verir. Eğer w 
seçilirse, [Fotoğraf seç] belirir ve sizi fotoğraf seçim 
ekranına yöneltir.
x
Klasör İsmi
Seçilen klasörden fotoğrafları otomatik olarak seçer. 
Eğer x seçilirse, [Bir klasör seç] belirir ve sizi 
klasör seçim ekranına yöneltir.
Kaydet
İndeks fotoğrafını bir P (3072×2048) ve C olarak 
kaydeder.
Yenı 
karıştır
İndeks fotoğrafına dahil edilecek fotoğrafları yeniden seçer 
ve yeni bir indeks fotoğrafı görüntüler. Ancak, eğer [Düzen] 
için o seçilirse, bu öge görüntülenmez.
Bir indeks fotoğrafı oluşturulurken işlem süresi bir miktar zaman alabilir.
K-30_OPM_TUR.book  Page 213  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM