Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
214
Oyna
tım F
on
ksiyo
nl
arı ve
Fotoğ
raf Düze
nle
me
6
RAW Fotoğrafları Geliştirme
Çekilen RAW fotoğraflarını JPEG fotoğraflarına dönüştürebilir ve bunları 
yeni dosyalar olarak kaydedebilirsiniz.
1
Tek fotoğraf ekranında bir RAW fotoğrafı seçiniz ve çoklu 
seçicinin (3) düğmesine basınız.
Oynatım modu paleti görüntülenir. 
2
h
 (RAW Geliştirme) seçmek için çoklu seçiciyi (2345) 
kullanınız ve 4 düğmesine basınız.
Bir geliştirme metodu seçmek üzere ilgili ekran görüntülenir.
3
[Bir Tek Fotoğraf Geliştirme] 
seçmek için çoklu seçicinin (23) 
düğmesini kullanınız ve 4 
düğmesine basınız.
Fotoğraf dosyasında kayıtlı olan 
parametreler belirir.
Eğer parametreleri değiştirmeniz gerekmiyorsa 
6. Adıma geçiniz. 
Eğer işlenebilecek özellikte fotoğraf mevcut değilse, [İşlemden 
geçirilecek fotoğraf yok] mesajı belirir.
Yalnızca bu fotoğraf makinesi ile çekilmiş olan RAW fotoğrafları düzenlenebilir. 
Diğer fotoğraf makineleriyle çekilmiş olan RAW fotoğrafları bu fotoğraf 
makinesinde düzenlenemez.
Bir RAW Fotoğrafının Geliştirilmesi
MENU
OK
OK
OK
Bir Tek Fotoğraf Geliştirme
Bir Tek Fotoğraf Geliştirme
Çoklu Fotoğraflar Geliştirme
Çoklu Fotoğraflar Geliştirme
K-30_OPM_TUR.book  Page 214  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM