Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
215
Oyna
tım F
on
ksiyo
nl
arı ve
Fotoğ
raf Düze
nle
me
6
4
Değiştirmek istediğiniz bir 
parametreyi seçmek için çoklu 
seçicinin 23 düğmesini kullanınız.
Ön e-kadranı (R) çevirerek farklı bir 
fotoğraf seçebilirsiniz. 
Aşağıdaki parametreler değiştirilebilir.
*1 Görüntü oranına karşılık gelen JPEG kaydedilen piksel sayısını seçer.
5
Değeri değiştirmek için çoklu seçicinin (45) düğmesini 
kullanınız.
Fotoğraf Çekim Ayarları ve Objektif Telafisi için, çoklu seçinin (5) 
düğmesine basınız ve bir öge seçmek üzere çoklu seçicinin (23) 
düğmesini kullanınız.
Özel Fotoğraf ve Beyaz Dengesi için, ekran ayarını görüntülemek 
üzere çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
Parametre
Değer
Sayfa
Ftğraf Çekim Ayarları
Görüntü Oranı (K/J/I/L), JPEG 
Kaydedilen Piksel 
, JPEG Kalitesi, 
Renk Alanı
Objektif Telafisi
Bozulma Telafisi/Yan Kromatik Sapma 
Ayarı (Bu yalnızca uyumlu bir objektifle 
çekilen fotoğraflar için seçilebilir. 
Özel Fotoğraf
Parlak/Doğal/Portre/Manzara/Canlı/
Parlak Renk/Sessizde/Ağartmasız 
Pozitif/Evrilir Film/Monokrom/Ters İşlem
Beyaz Dengesi
F
/G/H/^/JD/JN/JW/ JL/
I
/L/f/K/K
Hassasiyet
-2,0 ila +2,0
Yüksek-ISO NR
Kapalı/Otom./Düşük/Orta/Yüksek
Gölge Telafisi
Kapalı/Otom./Düşük/Orta/Yüksek
MENU
OK
100-0001
100-0001
Ftğraf Çekim Ayarları
Ftğraf Çekim Ayarları
K-30_OPM_TUR.book  Page 215  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM