Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
216
Oyna
tım F
on
ksiyo
nl
arı ve
Fotoğ
raf Düze
nle
me
6
6
4
 düğmesine basınız. 
Kayıt onay ekranı belirir. 
7
[Farklı kaydet] seçmek için çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve 4 düğmesine basınız. 
RAW fotoğrafı geliştirilir ve yeni bir JPEG fotoğrafı olarak kaydedilir.
8
[Devam] veya [Çıkış] seçmek üzere çoklu seçicinin (23) 
düğmesini kullanınız ve 4 düğmesine basınız.
Diğer fotoğrafları düzenlemek üzere [Devam] seçiniz. 4. Adımda 
görüntülenmiş olan ekran tekrar belirir.
Aynı ayarlarla birçok RAW fotoğrafını geliştirebilirsiniz.
1
 düğmesine basınız.
Fotoğraflar [4 Küçük Resim Ekranı], [9 Küçük Resim Ekranı], [16 Küçük 
Resim Ekranı] veya [36 Küçük Resim Ekranı] dahilinde görüntülenir (en 
son seçilmiş olan ekran stili).
2
Geliştirilecek olan RAW fotoğraflarını seçiniz.
Mevcut işlemler
3
M
 düğmesine basınız. 
Geliştirme onay ekranı belirir.
Birçok RAW Fotoğrafının Geliştirilmesi
Çoklu seçici 
(2345)
Seçim çerçevesini hareket ettirir. 
4
 düğmesi
Fotoğraf seçimini teyit/iptal eder. 
Arka e-kadran 
(S)
Seçilen fotoğrafı tek kare ekranında görüntüler.
Bir önceki veya bir sonraki resmi görüntülemek üzere 
ön e-kadranı (R) çeviriniz. 
K-30_OPM_TUR.book  Page 216  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM