Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
217
Oyna
tım F
on
ksiyo
nl
arı ve
Fotoğ
raf Düze
nle
me
6
4
[Fotoğrafları çekim esnasında 
geliştir] veya [Fotoğrafları, değişt. 
ayarlarla geliştir] seçmek üzere 
çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve 4 düğmesine 
basınız.
Parametreleri değiştirmek için, 
[Fotoğrafları, değişt. ayarlarla geliştir] 
seçiniz.
5
[JPEG Piksel Ayarı] ve [JPEG Kalite 
Ayarı] ayarı için çoklu seçiciyi 
(2345) kullanınız.
4. Adımda [Fotoğrafları çekim esnasında 
geliştir] seçildiğinde, [JPEG Piksel Ayarı] 
için W, X, Y veya Z seçiniz.
[Fotoğrafları, değişt. ayarlarla geliştir] 
seçildiği zaman, diğer parametreleri 
değiştirmek için bkz. s.215. Tüm fotoğraflar aynı ayarlarla geliştirilir.
6
4
 düğmesine basınız. 
Kayıt onay ekranı belirir. 
7
[Farklı kaydet] seçmek için çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve 4 düğmesine basınız. 
Seçilen RAW fotoğrafları geliştirilir ve yeni JPEG fotoğrafları olarak 
kaydedilir.
MENU
OK
OK
OK
Fotoğrafları çekim
Fotoğrafları çekim
esnasında geliştir
esnasında geliştir
Fotoğrafları, değişt.
Fotoğrafları, değişt.
ayarlarla geliştir
ayarlarla geliştir
MENU
OK
JPEG Piksel Ayarı
JPEG Piksel Ayarı
K-30_OPM_TUR.book  Page 217  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM