Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
218
Oyna
tım F
on
ksiyo
nl
arı ve
Fotoğ
raf Düze
nle
me
6
Fotoğraf Makinesinin bir AV Cihazına 
Bağlanması
Fotoğraf makinesini bir TV’ye veya başka bir cihaza bağlayabilir ve çekilen 
fotoğrafları bunların üzerinden izleyebilirsiniz. 
Fotoğraf makinesini, bir video giriş terminali bulunan cihaza 
bağlayabilirsiniz. 
Opsiyonel AV kablosunu I-AVC7 kullanınız. 
1
AV cihazını ve fotoğraf makinesini kapatınız.
2
Fotoğraf makinesinin terminal kapağını açınız ve AV 
kablosunu VIDEO/PC çıkış terminaline bağlayınız.
3
Kablonun diğer ucunu AV cihazının giriş terminaline takınız.
4
AV cihazını ve fotoğraf makinesini açınız.
Fotoğraf makinesi video modunda açılır ve fotoğraf makinesi bilgileri 
bağlı olan AV cihazının ekranında görüntülenir.
• Birçok video giriş terminali olan bir AV cihazı için, cihazın kullanım kılavuzunu 
kontrol ediniz ve fotoğraf makinesini bağlamak üzere uygun bir video giriş 
terminali seçiniz.
• Eğer fotoğraf makinesini uzun bir zaman süreci için sürekli olarak kullanmayı 
amaçlıyorsanız, opsiyonel AC adaptör kitinin kullanımı tavsiye edilmektedir.
Fotoğraf Makinesinin bir Video Giriş Terminaline 
Bağlanması
K-30_OPM_TUR.book  Page 218  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM