Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
219
Oyna
tım F
on
ksiyo
nl
arı ve
Fotoğ
raf Düze
nle
me
6
Bulunulan yer, başlangıç ayarı saatine ayarlandığı zaman (s.63), video 
çıkış formatı bu bölgeye uygun olacak şekilde ayarlanır. Ülkeye veya 
bölgeye bağlı olarak, ayarlı video çıkış formatı ile görüntülerin izlenmesi 
mümkün olamayabilir. Böyle bir durumda, ayarı değiştiriniz.
1
[R Ayar 2] menüsünde [Arayüz Seçenekleri] seçin ve çoklu 
seçicinin (5) düğmesine basın.
[Arayüz Seçenekleri] ekranı belirir.
2
[Video Çıkışı] seçmek için çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
3
Çoklu seçicinin (23) düğmesini kullanarak [NTSC] veya 
[PAL] seçiniz ve 4 düğmesine basınız.
4
3
 düğmesine iki defa basınız. 
Menü ögesi seçilmeden hemen önce görüntülenmiş olan ekran tekrar 
belirir.
• Fotoğraf makinesi bir AV cihazına bağlı iken fotoğraf makinesinin ses 
seviyesini ayarlayamazsınız. AV cihazındaki ses seviyesini ayarlayınız.
• Videolar, tek kanallı sesle oynatılır. 
• Görüntüler, AV cihazının desteklediği çözünürlükten bağımsız olarak normal 
çözünürlükle izlenir. HD video çıkışı almak için, bir bilgisayara aktarıp orada 
izleyiniz.
Video Çıkış Formatının Ayarlanması
Video çıkış formatı, bölgeye göre değişiklik gösterir. Saat Dilimi ayarında 
(s.225) [Saat ayarı] X (Gidilen yer) olarak belirlendiği zaman, video çıkış ayarı 
bu şehir için ilgili varsayılan ayara değiştirilir. Bulunulan yer veya gidilen yer 
olarak seçilebilecek şehirler için bkz. “Saat Dilimleri Şehir Listesi” (s.227)
K-30_OPM_TUR.book  Page 219  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM