Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
222
İlave
 Ayarl
arı
n D
eği
şti
rilmesi
7
Ayar Menüsü Nasıl Kullanılır
[R Ayar] menüsü, fotoğraf makinesi ile ilgili olarak size genel ayarları 
sunar.
Aşağıdaki ögeler [R Ayar 1-3] menülerinde mevcuttur.
Çekim/oynatım modunda 3 düğmesine basınız ve [R Ayar 1-3] 
menülerini görüntülemek üzere çoklu seçicinin (45) düğmesini veya 
arka e-kadranı (S) kullanınız.
Menülerin nasıl kullanılacağı ile ilgili ayrıntılar için, bkz. “Menülerin Kullanımı” 
Ayar Menüsü Ögeleri
Menü
Seçenek
Fonksiyon
Sayfa
R
1
Language/u
Menüler ve mesajların belireceği dili 
değiştirir.
Tarih Ayarlama
Tarih formatını ve saati ayarlar.
Dünya Saati
Mevcut yerin ayarlarına ek olarak 
monitörde görüntülenmesi üzere 
belirlenen bir şehrin yerel tarihinin ve 
saatinin görüntülenmesini ayarlar.
Metin Boyutu
İlgili menü ekranlarında seçilen bir ögenin 
yazı boyutunu ayarlar.
Ses Efektleri
İşletim sesini açar/kapatır ve bunun ses 
seviyesini değiştirir.
LED Ekran
Kılavuz ekranı ve monitör ekran rengini 
ayarlar.
LCD Ekran Ayarları
Ekranın parlaklığını ve rengini 
ayarlayabilirsiniz.
K-30_OPM_TUR.book  Page 222  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM