Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
223
İlave
 Ayarl
arı
n D
eği
şti
rilmesi
7
R
2
Titreme Azaltma
Güç frekansını bölgenizde kullanılanla 
aynı frekansa ayarlayarak ekran 
titremesini keser.
Ara
yüz Se
çenekl
eri
Video Çıkışı
Bir video giriş terminali olan bir AV 
cihazına bağlantı yapıldığında çıkış 
formatını ayarlar.
USB 
Bağlantısı
Bir bilgisayara bağlantı yapıldığında USB 
bağlantı modunu ayarlar.
Klasör İsmi
Fotoğrafların depolanması için klasörlere 
yönelik isimlendirme sistemini ayarlar.
Yeni Klasör Oluştur
SD Bellek Kartında yeni bir klasör 
oluşturur.
Telif Hakkı Bilgileri
Exif’de gömülü olan fotoğrafçı ve telif 
hakkı bilgilerini ayarlar.
Otomatik Kapanma
Fotoğraf makinesinin kendisini otomatik 
olarak kapatması üzere gereken bekleme 
süresini ayarlar
Sıfırlama
Tüm ayarları resetler.
R
3
AA Pil Türü
Opsiyonel pil yuvası için kullanılan AA pil 
türünü seçer.
Piksel Haritalama
CMOS sensördeki herhangi bir bozuk 
pikseli ortadan kaldırır veya düzeltir.
Toz Sökme
Sarsma yoluyla CMOS sensörü temizler. s.282
Sensör Temizleme
Bir üfleyici ile CMOS sensörün 
temizlenmesi için aynayı yukarı 
pozisyona kilitler.
Formatla
Bir SD Bellek Kartını biçimlendirir.
Yazılım Bilgisi/
Seçenklr
Fotoğraf makinesinin yazılım sürümünü 
görüntüler.
Menü
Seçenek
Fonksiyon
Sayfa
K-30_OPM_TUR.book  Page 223  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM