Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
224
İlave
 Ayarl
arı
n D
eği
şti
rilmesi
7
Fotoğraf Makinesi Ayarları
Fotoğraf makinesi kullanım sesini açabilir, kapatabilir veya bunun ses 
seviyesini değiştirebilirsiniz.
Aşağıdaki ögeler için ses ayarlanabilir.
• Odakta
• AE-L (AE Kilidi işletim sesi)
• Zamanlayıcı
• Uzaktan Kumanda
• Tek Tuşla Dosya Formatı ([Tek Tuş Dosya Formatı] V/Y 
düğmesine ayarlandığında duyulan işletim sesi)
• 1 saniye için OK düğmesine basın (AF noktası etkin olduğunda veya 
devredışı bırakıldığında duyulan işletim sesi)
1
[R Ayar 1] menüsünde [Ses Efektleri] seçiniz ve çoklu 
seçicinin (5) düğmesine basınız.
[Ses Efektleri 1] ekranı belirir.
2
Çoklu seçicinin (45) düğmesini kullanarak ses seviyesini 
ayarlayınız.
Altı seviye arasından seçim yapınız. Z (0)’a ayarlandığında, tüm ses 
efektlerini kapatabilirsiniz.
3
Bir öge seçmek üzere çoklu 
seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve O veya P seçmek için 
çoklu seçicinin (45) düğmesini 
kullanınız.
[Ses Efektleri 2] ekranını görüntülemek 
için arka e-kadranı (S) çeviriniz.
Ses Efektleri, Tarih ve Saat ve Ekran Dilinin 
Ayarlanması
Ses Efektlerinin Ayarlanması
MENU
1
2
Ses Seviyesi
Ses Seviyesi
Odakta
Odakta
AE-L
AE-L
Zamanlayıcı
Zamanlayıcı
Uzaktan Kumanda
Uzaktan Kumanda
Tek Tuş Dosya Formatı
Tek Tuş Dosya Formatı
Ses Efektleri
Ses Efektleri
K-30_OPM_TUR.book  Page 224  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM