Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
225
İlave
 Ayarl
arı
n D
eği
şti
rilmesi
7
4
3
 düğmesine iki defa basınız. 
Menü ögesi seçilmeden hemen önce görüntülenmiş olan ekran tekrar 
belirir.
“Başlangıç Ayarları” (s.63) dahilinde ayarlanan tarih ve saat ayarları, 
bulunduğunuz konum için tarih ve saat ayarı olarak işlev gösterir. [Dünya 
Saati] dahilinde, gidilen yerin ayarlanması, yurtdışında seyahat ederken 
size yerel tarih ve saati monitörde görme imkanı verir.
1
[R Ayar 1] menüsünde [Dünya Saati] seçiniz ve çoklu seçicinin 
(5) düğmesine basınız.
[Dünya Saati] ekranı belirir.
2
[Saat ayarı] için, çoklu seçicinin 
(45) düğmesini kullanarak 
X
(Gidilen yer) veya W (Bulunulan 
yer) seçiniz. 
Bu ayar, kontrol panelinde beliren tarihe 
ve saate yansıtılır.
3
Çoklu seçicinin (3) düğmesini kullanarak [X Gidilen yer] 
seçiniz ve çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
[X Gidilen yer] ekranı belirir.
4
Bir gidilen yer şehri seçmek üzere 
çoklu seçicinin (45) düğmesini 
kullanınız.
Bölgeyi değiştirmek için arka e-kadranı 
(S) çeviriniz.
Seçilen şehir için konum, saat farkı 
ve geçerli saat görüntülenir.
Saat Diliminin Ayarlanması
MENU
10:00
10:00
Dünya Saati
Dünya Saati
Saat ayarı
Saat ayarı
Gidilen yer
Gidilen yer
Londra
Londra
Bulunulan yer
Bulunulan yer
İstanbul
İstanbul
09:00
09:00
MENU
OK
Gidilen yer
Gidilen yer
DST
DST
Londra
Londra
İptal
İptal
OK
OK
 -01:00
 -01:00
09:00
09:00
K-30_OPM_TUR.book  Page 225  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM