Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
226
İlave
 Ayarl
arı
n D
eği
şti
rilmesi
7
5
Çoklu seçicinin (3) düğmesini kullanarak [DST] seçiniz 
ve P veya O seçmek üzere çoklu seçicinin (45) düğmesini 
kullanınız.
Eğer gidilen yer şehrinde yaz saati uygulaması (DST) varsa O seçiniz.
6
4
 düğmesine basınız. 
Gidilen yer ayarı kaydedilir ve 2. Adımda görüntülenmiş olan ekran 
tekrardan görüntülenir.
7
3
 düğmesine iki defa basınız. 
Menü ögesi seçilmeden hemen önce görüntülenmiş olan ekran tekrar 
belirir. 
• Bir gidilen yer veya bulunulan yer olarak seçilebilecek şehirleri görmek için 
• Şehri ve DST ayarını değiştirmek için 3. Adımda [W Bulunulan yer] seçiniz.
• Eğer [Saat ayarı] [X Gidilen yer] olarak ayarlanırsa, kontrol panelinde 
X
belirir. Ayrıca, video çıkış ayarı (s.219) bu şehir için geçerli olan video 
çıkış formatına değişir.
K-30_OPM_TUR.book  Page 226  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM