Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
Fot
raf 
M
aki
ne
nizi
 Kul
la
nm
ad
an
 Ö
nce
1
21
1
m
 (EV Telafisi) düğmesi
EV telafi değerini ayarlamak üzere 
basınız. (s.100)
Ayarı değiştirmek üzere, m 
düğmesine basmadan önce 
veya düğmeye bastığınız esnada 
arka e-kadranı (S) çeviriniz.
2
d
 (Yeşil) düğmesi
Ayarlanmakta olan değerleri 
resetlemek üzere basınız.
3
Deklanşör düğmesi
Fotoğraf çekimi için basınız. (s.70)
4
Ana düğme
Fotoğraf makinesini açıp kapatmak 
için hareket ettiriniz. (s.62)
5
Ön e-kadran (R)
Ayarlı değeri değiştirir.
Bir menü ekranı görüntülendiği 
zaman menüyü değiştirebilirsiniz. 
6
Objektif kilit açma düğmesi
Bir objektifi çıkarmak üzere basınız. 
7
Mod kadranı
Çekim modunu değiştirir. (s.89)
8
E
 (Flaş çıkarma) düğmesi
Dahili flaşın çıkması için basınız. 
9
V
/Y düğmesi
Bu düğmeye bir fonksiyon 
atayabilirsiniz. (s.178)
0
Odak modu düğmesi
Odak modunu değiştirir. (s.110)
a
U
/i (Live View) düğmesi
Live View görüntüsü belirir. (s.25)
Hızlı İzleme esnasında fotoğrafı 
b
M
 düğmesi
Kontrol panelini görüntüler. (s.27
Bekleme modunda görüntülenen 
bilgilerin türünü değiştirmek için 
buna tekrar basınız. (s.28)
c
Arka e-kadran (S)
Obtüratör hızı, diyafram açıklığı 
ve EV telafisi değerlerini ayarlar. 
Kontrol paneli görüntülendiğinde 
ayarları değiştirebilirsiniz. (s.41)
Bir menü ekranı görüntülendiği 
zaman menüyü değiştirebilirsiniz. 
d
=
/L düğmesi
Hedefe odaklanmak veya pozlama 
değerini kilitlemek üzere bu düğme 
fonksiyonunu seçebilirsiniz. (s.103, 
e
Q
 (Oynatım) düğmesi
Oynatım moduna geçiş yapar. 
f
4
 düğmesi
Kontrol paneli veya bir menü ekranı 
görüntülendiği zaman, seçilen ögeyi 
teyit etmek için bu düğmeye 
basınız.
[AF Aktif Alanı] ve [Kontrast AF] 
ayarlarının her ikisi de [Seç] olarak 
belirlendiğinde, otomatik odaklama 
(AF) noktasını veya alanı etkin 
kılmak veya devredışı bırakmak 
üzere bu düğmeye basınız. (s.114, 
Fotoğraf makinesi \ 
modundayken veya Live View 
esnasında odak kilitlenmişken, 
görüntüyü monitörde büyütmek 
üzere bu düğmeye basınız. (s.118)
g
Çoklu seçici (2345)
Hassasiyet/Beyaz Dengesi/Flaş 
Modu/Geçiş Modu ayar menüsünü 
görüntüler. (s.80)
Kontrol paneli veya bir menü ekranı 
görüntülendiği zaman, imleci 
hareket ettirmek veya ayarlı ögeyi 
değiştirmek için bu düğmeye 
basınız.
h
3
 düğmesi
[A Kayıt Modu 1] menüsünü 
görüntüler (s.81). Bir önceki ekrana 
dönmek için bir menü ekranı 
görüntülendiği zaman bu düğmeye 
basınız. (s.41)
K-30_OPM_TUR.book  Page 21  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM