Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
228
İlave
 Ayarl
arı
n D
eği
şti
rilmesi
7
Elektronik seviyenin çubuk skalası, vizörde veya Live View ekranında 
görüntülenebilir. [A Kayıt Modu 3] menüsünde [Elektronik Seviye] kısmını 
ayarlayınız. 
Kılavuz ekranın, durum ekranının, kontrol panelinin ve menü seçim 
imlecinin ekran rengini ayarlayabilirsiniz.
1
[R Ayar 1] menüsünde [LED Ekran] seçiniz ve çoklu seçicinin 
(5) düğmesine basınız.
[LED Ekran] ekranı belirir.
2
[Kılavuz Ekranı] için O veya P 
seçmek üzere çoklu seçicinin (45) 
düğmesini kullanınız.
3
[Ekran Rengi] seçmek üzere çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve on iki ekran rengi arasından seçim yapmak için 
çoklu seçicinin (45) düğmesini kullanınız.
4
3
 düğmesine iki defa basınız.
Menü ögesi seçilmeden hemen önce görüntülenmiş olan ekran tekrar 
belirir.
Monitörün ve Menü Ekranlarının Ayarlanması
Elektronik Seviye Ekranının Ayarlanması
P
  Elektronik seviyenin çubuk skalasını görüntüler. (varsayılan ayar)
O
Elektronik seviyenin çubuk skalasını görüntüler.
LCD Ekranın Ayarlanması
MENU
11
1/
125
5.6
F
LED Ekran
LED Ekran
Kılavuz Ekranı
Kılavuz Ekranı
Ekran Rengi
Ekran Rengi
K-30_OPM_TUR.book  Page 228  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM