Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
229
İlave
 Ayarl
arı
n D
eği
şti
rilmesi
7
Ekranın parlaklığını ve rengini ayarlayabilirsiniz. 
1
[R Ayar 1] menüsünde [LCD Ekran Ayarları] seçiniz ve çoklu 
seçicinin (5) düğmesine basınız.
[LCD Ekran Ayarları] ekranı belirir.
2
[Parlaklık Seviyesi], [Ayar: Mavi-
Kehribar] veya [Ayar: Yeşil-
Macenta] arasından seçim yapmak 
üzere, çoklu seçicinin (23) 
düğmesini kullanınız.
3
Değeri ayarlamak için çoklu seçicinin (45) düğmesini 
kullanınız.
Mevcut işlemler
4
4
 düğmesine basınız. 
5
3
 düğmesine basınız. 
Menü ögesi seçilmeden hemen önce görüntülenmiş olan ekran tekrar 
belirir. 
Monitör Parlaklığı ve Renginin Ayarlanması
Parlaklık Seviyesi
Monitörün parlaklığını değiştirir (-7 ila +7)
Ayar: Mavi-Kehribar
Mavi (B7) ve kehribar (A7) arasındaki renklerin 
tonunu ayarlar.
Ayar: Yeşil-Macenta
Yeşil (G7) ve macenta (M7) arasındaki renklerin 
tonunu ayarlar.
Arka e-kadran (S)
Çekilen bir fotoğrafı arka zeminde görüntüler.
|
 düğmesi
Ayar değerini varsayılan ayarlara resetler. 
±0
±0
OK
MENU
LCD Ekran Ayarları
LCD Ekran Ayarları
Parlaklık Seviyesi
Parlaklık Seviyesi
OK
OK
İptal
İptal
K-30_OPM_TUR.book  Page 229  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM