Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
230
İlave
 Ayarl
arı
n D
eği
şti
rilmesi
7
Hızlı İzleme esnasındaki işletim ve ekran ayarlarını belirleyebilirsiniz 
1
[A Kayıt Modu 4] menüsünde [Hızlı İzleme] seçiniz ve çoklu 
seçicinin (5) düğmesine basınız.
[Hızlı İzleme] ekranı belirir.
2
Çoklu seçicinin (5) düğmesine 
basınız ve bir görüntüleme süresi 
seçmek üzere çoklu seçicinin (23) 
düğmesini kullanınız ve 4 
düğmesine basınız.
3
[Hızlı İzlemeyi Büyüt], [RAW verilerini kaydet], [Histogram 
Ekranı] veya [Parlak/Koyu Alan] seçmek üzere çoklu seçicinin 
(23) düğmesini kullanınız ve O veya P seçmek için çoklu 
seçicinin (45) düğmesini kullanınız.
4
3
 düğmesine iki defa basınız.
Menü ögesi seçilmeden hemen önce görüntülenmiş olan ekran tekrar 
belirir.
Hızlı İzleme için Ekran Ayarı
Hızlı İzlemeyi Büyüt Arka e-kadran (S) ile, ekrandaki fotoğrafı 
büyütebilirsiniz. (s.194)
RAW verilerini 
kaydet
En son çekilmiş olan fotoğrafın dosya formatı JPEG 
olduğunda ve bunun RAW verileri halihazırda ara 
bellekte mevcut olduğunda, m düğmesine basılarak 
RAW fotoğrafının kaydedilebilmesini ayarlar. (s.77)
Histogram Ekranı
Bir fotoğrafın parlaklık dağılımını gösterir. (s.33)
Parlak/Koyu Alan
Parlak (aşırı pozlanmış) alanlar kırmızı olarak ve 
karanlık (düşük pozlanmış) alanlar sarı olarak yanıp 
MENU
MENU
OK
Ekran Zamanı
Ekran Zamanı
Hızlı İzlemeyi Büyüt
Hızlı İzlemeyi Büyüt
RAW verilerini kaydet
RAW verilerini kaydet
Histogram Ekranı
Histogram Ekranı
Parlak/Koyu Alan
Parlak/Koyu Alan
1sn.
1sn.
3sn.
3sn.
5sn.
5sn.
Kapalı
Kapalı
Hızlı İzleme
Hızlı İzleme
İptal
İptal
OK
OK
K-30_OPM_TUR.book  Page 230  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM