Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
231
İlave
 Ayarl
arı
n D
eği
şti
rilmesi
7
3
 düğmesine basıldığında monitörde görüntülenen başlangıç menü 
sekmesini ayarlayınız.
1
[A Özel Ayar 3] menüsünde [20. Menü Konumunu Kaydet] 
seçiniz ve çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
[20. Menü Konumunu Kaydet] ekranı belirir.
2
[Menü Konumunu Resetle] veya [Menü Konumunu Kaydet] 
seçmek üzere çoklu seçicinin (23) düğmesini kullanınız 
ve 4 düğmesine basınız.
3
3
 düğmesine basınız. 
Menü ögesi seçilmeden hemen önce görüntülenmiş olan ekran tekrar 
belirir.
Piksel Eşleştirme, CMOS sensördeki bozuk piksellerin bulunması ve 
düzeltilmesi için kullanılan bir fonksiyondur.
Piksel Eşleştirmeyi kullanmadan önce fotoğraf makinesinin gövdesine 
uygun bir objektif takınız.
1
[R Ayar 3] menüsünde [Piksel Haritalama] seçiniz ve çoklu 
seçicinin (5) düğmesine basınız.
[Piksel Haritalama] ekranı belirir.
Görüntülenecek Başlangıç Menü Sekmesinin Ayarlanması
Menü Konumunu 
Resetle
[A Kayıt Modu 1] menüsü (C modunda [C Film 
1] menüsü ve oynatım menüsünde [Q Oynatım 1] 
menüsü) daima ilk olarak görüntülenir. (varsayılan 
ayar)
Menü Konumunu 
Kaydet
En son seçilen menü sekmesi ilk olarak 
görüntülenir.
CMOS Sensördeki Bozuk Piksellerin Düzeltilmesi 
(Piksel Eşleştirme)
K-30_OPM_TUR.book  Page 231  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM