Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
232
İlave
 Ayarl
arı
n D
eği
şti
rilmesi
7
2
[Piksel Haritalama] seçmek üzere çoklu seçicinin (2) 
düğmesine basınız ve 4 düğmesine basınız.
Hatalı pikseller tespit edilir ve düzeltilir ve menü ögesi seçilmeden hemen 
önce görüntülenmiş olan ekran tekrar belirir.
Belli bir süre sonunda kullanılmaması durumunda fotoğraf makinesinin 
otomatik olarak kapanmasını ayarlayabilirsiniz.
[R Ayar 2] menüsü dahilindeki [Otomatik Kapanma] kısmını ayarlayınız. 
[1dk] (default setting), [3dk], [5dk], [10dk], [30dk] veya [Kapalı] arasından 
seçim yapınız. 
Opsiyonel AA Pil Yuvası D-BH109 dahilinde kullanılan AA pillerin türünü 
belirler. Fabrika varsayılan ayarı [Otomatik tarama] şeklindedir.
1
[R Ayar 3] menüsünde [AA Pil Türü] seçiniz ve çoklu seçicinin 
(5) düğmesine basınız.
[AA Pil Türü] ekranı belirir.
• Piksellerin tespit edilmesi ve hatalı piksellerin düzeltilmesi yaklaşık 30 saniye 
alır.
• Pil seviyesi düşük olduğu zaman, ekranda [Piksel Haritalamayı etkin kılmak 
için yeterli pil gücü yok] mesajı görüntülenir. Tam olarak dolu bir pil veya yeni 
AA piller yerleştiriniz veya opsiyonel AC adaptör kitini kullanınız. 
Pil Ayarları
Pil Tüketiminin Asgari Düzeye İndirilmesi
• Fotoğraf makinesini Otomatik Kapanma sonrasında tekrardan aktive etmek 
için aşağıdaki işlemlerin herhangi birini uygulayınız.
• Fotoğraf makinesini tekrardan kapatıp açınız.
• Deklanşöre yarıya kadar basınız. 
• Q düğmesine, 3 düğmesine veya M düğmesine basınız.
• Bir slayt gösterimi izleniyorken veya fotoğraf makinesi bir USB kablo yoluyla 
bir AV cihazına bağlı olduğu zaman Otomatik Kapanma işlevi çalışmaz.
Pil Türünün Ayarlanması
K-30_OPM_TUR.book  Page 232  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM