Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
233
İlave
 Ayarl
arı
n D
eği
şti
rilmesi
7
2
Bir pil türü seçmek için çoklu 
seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve 4 düğmesine 
basınız.
[Otomatik tarama] olarak ayarlandığında, 
fotoğraf makinesi kullanılmakta olan 
pillerin türünü otomatik olarak 
belirleyecektir.
3
3
 düğmesine basınız. 
Menü ögesi seçilmeden hemen önce görüntülenmiş olan ekran tekrar 
belirir.
Fotoğraf makinesi kapatıldığı zaman hangi fonksiyon ayarlarının 
kaydedileceğini seçebilirsiniz. Aşağıdaki fonksiyon ayarları kaydedilebilir.
Kullanılmakta olan pil türü, burada seçmiş olduğunuz pilden farklı ise, pil 
seviyesi düzgün bir şekilde belirlenemeyebilir. Lütfen düzgün pil türünü seçiniz. 
Genellikle, [Otomatik tarama] ayarı kullanıldığında herhangi bir sorunla 
karşılaşılmamaktadır, ancak pil türünün tespit edilmesi zaman alabilir. Düşük 
sıcaklıklarda iken ve pillerin uzun süreler boyunca saklandıktan sonra 
kullanılması durumunda, fotoğraf makinesinin, kalan pil seviyesini düzgün bir 
biçimde belirleyebilmesi için uygun pil türünü ayarlayınız.
Fotoğraf Makinesinde Kaydetmek üzere Ayarların 
Seçilmesi (Bellek)
Fonksiyon
Fabrika 
Ayarı
Fonksiyon
Fabrika 
Ayarı
Flaş Modu
O
Flaş Pozlama Telafisi
O
Geçiş Modu
O
Dijital Filtre
P
Beyaz Dengesi
O
YDM Çekimi
P
Özel Fotoğraf
O
Çekim Bilgisi Ekranı
P
Hassasiyet
O
Oynatım Bilgisi Ekranı
O
EV Telafisi
O
Dosya No.
O
MENU
1 2
3
AA Pil Türü
AA Pil Türü
Otomatik tarama
Otomatik tarama
Lityum
Lityum
Nikel-Metal Hidrit
Nikel-Metal Hidrit
Alkalin
Alkalin
Çıkış
Çıkış
K-30_OPM_TUR.book  Page 233  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM